Risktvåan

Risktvåan2017-05-05T09:52:29+00:00

Riskutbildning Del 2 Personbil – Halkan

Risktvåan handlar om hastighet, säkerhet och körning uner särskilda förhållanden. Utbildningen är praktiskt inriktad och gör dig medveten om riskerna med bilkörning när väglaget är annorlunda, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden. Du får prova att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och bilens begränsningar.

Riskutbildning Del 2 är ett obligatoriskt moment för den som vill bilkörkort. Det är viktigt att planerar in ”halkkörningen” i slutet av sin utbildning då det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Utbildningen genomförs på Bulltoftas Trafikövningsplats i Malmö.

Genom utbildningen får du uppleva svårigheterna med körning på halt underlag samt körning under andra förhållanden. Utbildningen syftar också till att ge insikt kring möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning, samt skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.

Syftet är inte i första hand att lära sig häva en sladd utan att bli medveten om riskerna med körning som leder till en sladd. Målet med utbildningen är att ge självkännedom och kunskap för att undvika riskfyllda situationer. Riskutbildningen hålls vanligen på svenska, om tolk behövs måste detta meddelas i god tid till trafikskolan.

Efter genomförd utbildning rapporterar trafikövningsplatsens personal in ditt intyg till trafikverket. Intyget är giltigt i 5 år.

Kom ihåg!
Ta med dig godtagbar och giltig legitimation till riskutbildningen.

Val för personbil

Skriv in dig
TA KÖRKORT
RISKETTAN
FÖRARPROV
INTENSIVKURS

Populära utbildningar

Personbil
MOPED
MOTORCYKEL
HANDLEDARUTBILDNING
TUNGT SLÄP
Vi utför medicinska körbedömningar, samt utbildningar för hjärt- och lungräddning