Inskrivningsavtal

Inskrivningsavtal 2018-02-12T16:51:08+00:00

§1 Acceptera avtalsvillkor Genom att skriva in dig på Mårtenssons Trafikskola KB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. Mårtenssons Trafikskola KB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning och ansvarar själv för att hålla reda på dina på- och avbokningar.  Mårtenssons Trafikskola KB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. Var noga med att alltid ha informerat oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och Betalning Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång, det påverkar dock inte redan betalda paket. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra startpaket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett startpaket gäller i två (2) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar via bankkort och kontant. Efter godkänt kunskapsprov samt förarprov återbetalas eventuellt återstående saldo i sin helhet. Om elev väljer att bryta sitt paket och avbryta sin utbildning, förbehåller Mårtenssons Trafikskola sig rätten att ta ut en avgift á 10 % för återstående körlektioner, notera att eventuella rabatter samt inskrivningsavgift betalas ej tillbaka.

§6 Fakturering Mårtenssons Trafikskola KB tillämpar fakturabetalning till företag för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 20 dagar.

§7 Avbokningsregler Avbokning och återbud kan lämnas via telefon eller elevcentralen med hjälp av ditt personliga användarnamn, notera att avbokningar och bokningar via telefon måste kontrolleras via elevcentralen. För avbokning av körlektion, avboka senast 12:00 helgfri vardag innan din bokade körlektion. För avbokning som avser Risketta, Handledarutbildning samt omkörning/landsväg, skall avbokning ske senast två vardagar innan kl 12:00. Halkkörning skall avbokas 4 hela vardagar innan kl 12:00. Om du blivit akut sjuk debiteras din bokning/beställning, men krediteras vid uppvisande av läkarintyg inom 1 vecka, notera att du inte kan lämna sjukintyg för flertal lektioner i rad utan måste avboka framåt tills tillfriskning. Vid återbetalning av paket har trafikskolan rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften. Vid akut sjukdom så skall en sjukanmälan till trafikskolan per telefon upprättas, man har sedan om man kan en vecka på sig från sjukdomsdagen på sig att uppvisa ett sjukintyg från läkare/arbetsgivare/skola. Kan intyg visas blir du som elev således inte debiteringsskyldig för lektionen som missats pga sjukdom. Notera att om man som elev har vetskap om långvarig sjukdom/skada, måste man avboka samtliga  lektioner som man har inbokade framöver, detta ansvarar du som elev själv för. Vid ett akut sjuktillbud, gäller ditt intyg enbart första sjukdag och inte fler, detta eftersom vi enbart godkänner akut sjukdomsinfall som förklaras ovan.

§8 Alkolåsanvändning Mårtenssons Trafikskola KB ´s övningsbilar är utrustade med alkolås. Kunden måste vid uppmaning av trafikskolans personal göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar Mårtenssons Trafikskola KB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 Vid eventuell tvist kommer Mårtenssons Trafikskola KB göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till trafikskolans huvudkontor på info@trafikskolan.com. I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

§13 Banavgift Bulltoftabanan Vid övningskörning med MC inne på Bulltoftabanan, debiterar Bulltoftabanan AB en extra avgift på 35kr/15min som inte ingår i Mårtenssons Trafikskolas lektionspris. Detta betalas av dig som elev efter utfört förarprov alt. vid avslutad utbildning.