SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

Ett sätt att skaffa sig en utbildning inom en bransch som alltid behöver folk.

Vägen till taxi yrket måste börja med ett brinnande intresse för service, kunskap och nöjet av att köra bil.

Hos oss kommer varje elev att behandlas separat, vilket innebär att man kan påbörja sin utbildning direkt, man behöver alltså inte vänta på att det bildas en grupp. När du påbörjar din utbildning går man genom hela upplägget med sin lärare så det passar den takten som man tänkt sig. Utbildningen består av privata lärarledda teori lektioner, samt en lektion i trafiken där man går igenom en uppkörning så man vet vad som väntar en.

Vad krävs?

Välkommen till Mårtenssons Trafikskola taxi utbildning, möjligheten till en ny värld!

  • Att du fyllt 21 år
  • Att du har körkort med behörighet B sedan minst två år eller att du redan
    har behörighet D
  • Att du uppfyller vissa medicinska krav
  • Att du uppfyller kravet på yrkeskunnande
  • Att du uppfyller kravet på laglydnad
  • Att du har avlagt godkänt körprov för taxi