Loading...
Tung trafik 2018-03-06T11:16:43+00:00

Ta ditt körkort för tung lastbil

Är du sugen på att ta körkort för tung lastbil och kanske satsa på en karriär inom tung transport? Hos oss på Mårtenssons trafikskola kan du få körkortsbehörighet C, som ger rätt till körning av tung lastbil. När man har behörighet för att köra tung lastbil så finns det ingen övre gräns för storlek eller totalvikt av lastbilen man kör, och man får också behörighet att köra personbilar på en totalvikt på över 3500 kg.

Kraven för C-körkort – tung lastbil

Du som vill ta körkortsbehörighet för tung lastbil hos oss på Mårtenssons måste uppfylla vissa krav – det går till exempel inte att ta körkort för tung lastbil innan man redan har ett svenskt körkort med B-tillhörighet (personbil). Andra krav är:

 • Körkortstillstånd
 • Permanent bosättning i Sverige
 • En ålder på 21 eller över
 • Avklarat ett godkänt förarprov (både teori och praktik)

När det gäller åldern på 21 eller över så finns det ett undantag och det gäller dig som går yrkesförarutbildningen i gymnasieskolan eller om du utbildar dig för att köra godstransporter med tung lastbil hos en annan utbildare i vilket fall åldersgränsen är 18 år.

Har du några frågor som rör kraven för utbildning till tung lastbilsförare så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Mårtenssons Trafikskola – vi svarar gärna på frågor!

Varför ta C-körkort?

Det är verkligen inte alla människor som behöver ta C-körkort, för de allra flesta räcker det gott och väl med ett B-körkort, eventuellt kompletterat med A-kompetens för motorcykel. Det är i stort sett bara personer som ämnar arbeta inom transport som har nytta av C-kompetensen, men ämnar man bli lastbilsförare så är körkort för tung lastbil ett måste.

När man går en utbildning för att köra tung lastbil så lär man sig väldigt många viktiga saker som man senare som yrkesperson måste kunna som ett flytande vatten. Därför är det viktigt att man utbildar sig i anslutning med starten av sin ”karriär”, så att kunskaperna sedan också hålls färska. Det duger sällan att man har ett 20 år gammalt, dammigt C-körkort när man ansöker om jobb som yrkeschaufför för tunga fordon. Även du som vill damma av gamla kunskaper är givetvis varmt välkommen till oss på Mårtenssons Trafikskola!

Det finns ingen anledning att gå en utbildning för att lära sig köra tung lastbil ”bara för att det kan vara bra att ha”, som många gör med körkort för personbilar.

De olika kategorierna

Det finns mer än bara C-körkort för tung lastbil. Kategorierna är inte färre än fyra stycken olika där:

 • C1 ger behörighet för körning av medeltung lastbil på en totalvikt upp till 7500 kg.
 • Tar man C1E-behörigheten så får man lägga till ett släp på sin medeltunga lastbil till en totalvikt av 12 000 kg.
 • C-körkortet ger tillstånd att köra tunga lastbilar utan övre viktgräns
 • CE-kortet ger en behörighet att även addera ett släp till denna tunga lastbil – återigen utan övre viktgräns.

Hos oss på Mårtenssons Trafikskola kan du ta C & CE samt YKB.

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är sugen på att ta körkort för tung lastbil, vi svarar givetvis på alla frågor som du kan tänkas ha.

ykb

Yrkeskompetensbevis

YKB är en akronym som står för Yrkeskompetensbevis inom trafiken. En YKB-utbildning utbildar yrkeschaufförer av tunga fordon såsom lastbilar och bussar. Det ställs idag mycket höga krav på personer som vill arbeta med att utföra persontransporter och godstransporter med tunga fordon såsom buss och lastbil och det med all rätt. Trafiken blir snabbt farlig när personer med bristande kunskaper och kompetens får röra sig fritt.
Lagen ställer krav på grundläggande utbildning som lett till YKB för personer som kör tunga fordon. Vart femte år måste man dessutom delta i en fortbildningskurs för att få sitt yrkeskompetensbevis förnyat. Fortbildningen består av en 35-timmars kurs och den, liksom grundutbildningen för YKB, går att tillgodogöra sig hos oss på Mårtenssons Trafikskola.

YKB hos Mårtenssons

Du som är över 21 år gammal och vill satsa på en karriär som yrkeschaufför är välkommen till oss på Mårtenssons Trafikskola för såväl grundutbildning (YKB) och fortbildning. Grundutbildningen är 140 timmar lång och inkluderar moment inom både teori och praktik. Fortbildningskursen är 35 timmar lång. Moment i YKB-utbildningen inkluderar:

 • Lagar & regler
 • Sparsam körning
 • Trafiksäkerhet
 • Kundfokus
 • Specifika transporter
 • Ergonomi & hälsa

När du har avslutat din YKB-utbildning hos oss så kan du påbörja din karriär som yrkesförare. Framtiden för yrkesförare ser ljus ut då det råder stor efterfrågan i transportbranschen. Det finns många olika vägar att gå som yrkesförare – allt från att köra skogstransporter till distributionstransporter och djurtransporter.

adr

Om ADR

ADR är en akronym som står för European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, eller på svenska den Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods.

Farligt gods är substanser som många gånger måste fraktas på våra vägar, i tunga fordon, men som kan ställa till med stora skador på miljö och människor om de hanteras felaktigt. Att få frakta farligt gods kräver givetvis specialkompetens och strikta säkerhetsåtgärder. Till farligt gods räknas:

 • Explosiva ämnen
 • Brandfarliga ämnen
 • Radioaktiva ämnen
 • Frätande ämnen
 • Med mera

Det räcker inte med den grundläggande YKB-kompetensen för att man ska få lov att köra farligt gods, utan man måste alltså även ta ett ADR-certifikat.

ADR-utbildning

Du kan gå din ADR-utbildning för att få tillstånd att köra farligt gods i tunga fordon hos oss på Mårtenssons Trafikskola. I utbildningen ingår moment om risker som finns med transporter av farligt gods, samt hur dessa ska förebyggas. Man får också lära sig hur man ska minimera skador om en olycka ändå inträffar.

Man börjar med att gå en grundkurs i ADR där man får lära sig de viktigaste momenten och efter den utbildningen mottar man ett ADR-certifikat som gäller för fem år framåt. Precis som YKB-utbildningen som måste man uppdatera sin ADR-utbildning vart femte år genom att gå en repetitionskurs.
För att få transportera vissa, särskilt farliga ämnen, så räcker det inte med grundkursen i ADR, utan man måste även gå en fördjupningskurs. Fördjupningskursen behandlar ämnen som är radioaktiva, explosiva eller som fraktas i tank.

Välkommen att ställa dina frågor, eller anmäla dig till ADR-kursen, hos oss på Mårtenssons Trafikskola!