SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

Vad är YKB?

YKB är en akronym som står för Yrkeskompetensbevis inom trafiken. En YKB-utbildning utbildar yrkeschaufförer av tunga fordon såsom lastbilar och bussar. Det ställs idag mycket höga krav på personer som vill arbeta med att utföra persontransporter och godstransporter med tunga fordon såsom buss och lastbil och det med all rätt. Trafiken blir snabbt farlig när personer med bristande kunskaper och kompetens får röra sig fritt.

Lagen ställer krav på grundläggande utbildning som lett till YKB för personer som kör tunga fordon. Vart femte år måste man dessutom delta i en fortbildningskurs för att få sitt yrkeskompetensbevis förnyat. Fortbildningen består av en 35-timmars kurs och den, liksom grundutbildningen för YKB, går att tillgodogöra sig hos oss på Mårtenssons Trafikskola.

YKB hos Mårtenssons Trafikskola

Du som är över 21 år gammal och vill satsa på en karriär som yrkeschaufför är välkommen till oss på Mårtenssons Trafikskola för såväl grundutbildning (YKB) och fortbildning. Grundutbildningen är 140 timmar lång och inkluderar moment inom både teori och praktik. Fortbildningskursen är 35 timmar lång. Moment i YKB-utbildningen inkluderar:

  • Sparsam körning
  • Godstransport / Persontransport
  • Lagar & regler
  • Ergonomi & hälsa
  • Trafiksäkerhet & kundfokus

Utbildningen för YKB genomförs i samarbete med Per Eckerström AB – Växjö Yrkesförarutbildning & Carro i Malmö AB

Prislista YKB

Grundutbildning á 140 timmar – 19995kr exkl.moms
Fortbildning á 7 timmar (1 Kurs) – 1500kr exkl.moms
Grundutbildning 140h

Nästa kurstillfälle: YKB 140h – Malmö – 6 September 2021
Grundutbildning – 140 timmar YKB

Moment i YKB-utbildningen inkluderar:

  • Sparsam körning
  • Godstransport / Persontransport
  • Lagar & regler
  • Ergonomi & hälsa
  • Trafiksäkerhet & kundfokus

När du har avslutat din YKB-utbildning hos oss så kan du påbörja din karriär som yrkesförare. Framtiden för yrkesförare ser ljus ut då det råder stor efterfrågan i transportbranschen. Det finns många olika vägar att gå som yrkesförare – allt från att köra skogstransporter till distributionstransporter och djurtransporter.

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett yrkeskompetenbevis utöver körkort för fordonsslaget.

Utbildningen ges av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildning som avslutas med att prov avläggs oftast vid Trafikverkets förarprovskontor.

Grundutbildningen, som är på 140 timmar, är avsedd för dig som är 23 år* och äldre och utbildar dig till förare för persontransporter med buss eller för dig som är 21 år och äldre och utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil.

* Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.

Fortbildning – 35 timmar YKB

Förare som har fått ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt yrkeskompetensbevis. En fortbildning omfattar minst 35 timmar. Fortbildningen delas upp i fem delkurser som vi alla ger på Mårtenssons Trafikskola.

Har du ännu inte gått din första fortbildning?
I Sverige ska förare med “hävdvunnen rätt” genomgå den första fortbildningen inom sju år från det att lagen började tillämpas, det vill säga senast den 10 september 2015 för persontransporter med buss (behörighet D1, D1E, D och DE) och senast den 10 september 2016 för godstransporter med tung lastbil(behörighet C1 C1E, C och CE). Därefter ska föraren gå en fortbildning vart femte år.

Vem får genomgå fortbildning i Sverige?
Du får genomgå fortbildning hos oss på Mårtenssons Trafikskola om du är permanent bosatt eller arbetar i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i Sverige, i annan EES-stat eller tredjelandsmedborgare.

Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan
Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen.

EES-länderna är:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.